Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje, može se podnijeti bilo kada. Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije dužan je, najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva, Vama, Vašem zakonskom zastupniku ili punomoćniku, omogućiti pristup osobnim podacima ili dostaviti odgovor glede zahtjeva za ispravak netočnih ili brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Domu zdravlja Krapinsko zagorske županije:

Zahtjev možete poslati poštom na adresu:

Dom zdravlja Krapinsko-Zagorske županije,
Ulica dr. Mirka Crkvenca 1
49000 Krapina

ili elektroničkom poštom na adresu: zastita.podataka@dzkzz.hr.

Zahtjev možete predati i osobno u upravi DZKZŽ-a.

Skip to content