Upravno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije ima 5 članova i to 3 imenuje županija, 1 je ispred Stručnog vijeća, 1 imenuje Radničko vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Članovi Upravnog vijeća su:

Vlasta Hubicki, dr. med. vet.

Predsjednica

Ema Javornik
Ema Javornik, mag. sanit. ing

Član

Damir Fridelj, dipl. iur.

Član

Branko Fotivec, dr. med., spec. obit. med.

Član

Vesna Glas, bacc. med. techn.

Član

Skip to content