Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA


OIB: 62349405673
MB: 1711270
IBAN: HR4223900011100309109 otvoren pri Poštanskoj banci

Telefoni:
049/371-622      049/371-602
049/370-564      049/370-565


Faks: 049/301-418
E-mail: info@dzkzz.hr

Ravnateljica 
Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.
Telefon: 049/371-324
Email: ravnateljica@dzkzz.hr

Zamjenik ravnateljice
Mladen Gregurović, dipl. iur.
Telefon: 049/371-324
Email: mladen.gregurovic@dzkzz.hr

Glavna sestra i pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo:
Biserka Sviben, dipl. med. techn.
Telefon: 049/301-420
Email: patronaza@dzkzz.hr

Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite
Martina Zaplatić, dipl. med. techn.
Telefon: 099/3590-955

Email: martina.zaplatic@dzkzz.hr

Tajnica ravnateljice:
Nadica Ovčarić, upravni referent
Telefon: 049/371-324
Faks: 049/301-418
Email: info@dzkzz.hr

Službe i odsjeci

Rukovoditelj Službe za pravne poslove
Domagoj Benjak, dipl. iur.
Telefon: 049/301-421
Email: domagoj.benjak@dzkzz.hr

Voditelj poslova informatike 
Stjepan Malogorski, mag. inf.
Telefon: 049/301-413
Email: stjepan.malogorski@dzkzz.hr

Voditelj Odsjeka nabave
Fikret Bolić, upr. pravnik
Telefon: 049/301-415
Email: fikret.bolic@dzkzz.hr

Stručni referent zaštite na radu i zaštite od požara
Vladimir Žegrec, dipl. ing. sig.
Telefon: 
Email: vladimir.zegrec@dzkzz.hr

Kadrovska poslovi
Ranka Poslon, upravni referent
Telefon: 049/301-415
Email: ranka.poslon@dzkzz.hr

Voditelj tehničkih poslova
Ivan Grzelja
Mobitel: 099/3964-559
Email: ivan.grzelja@dzkzz.hr

Domari
Željko Lukina
Željko Biruš
Miljenko Cvrtila 

Rukovoditeljica službe za ekonomsko-financijske poslove
Nadica Mesar, oec.
Telefon: 049/300-745
Faks: 049/300-745
Email: financije@dzkzz.hr

Voditeljica Odsjeka knjigovodstva
Jasna Slukan
Telefon: 049/301-423
Email: jasna.slukan@dzkzz.hr

Računovodstveni referenti
Snježana Gredičak
Telefon: 049/301-413
Email: snjezana.gredicak@dzkzz.hr

Dubravka Mikulec
Telefon: 049/301-413
Email: dubravka.mikulec@dzkzz.hr

Marija Pongrac
Telefon: 049/301-423
Email: marija.pongrac@dzkzz.hr

Aleksandra Puljek
Telefon: 049/301-423
Email: aleksandra.puljek@dzkzz.hr

Milica Pribolšan
Telefon: 049/300-748
Email:milica.pribolsan@dzkzz.hr

Marija Svečak
Telefon: 049/300-748
Email: marija.svecak@dzkzz.hr

Dobrila Pavunc Radanović 
Telefon: 049/300-748
Email: dobrila.pavunc@dzkzz.hr

Imenovane osobe

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika
Domagoj Benjak, dipl. iur.

Osoba za nadzor, prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka
Stjepan Malogorski, mag. inf.

Službenik za zaštitu osobnih podataka 
Stjepan Mlogorski, mag. inf.

Službenik za informiranje 
Mladen Gregurović, dipl. iur. 

Osoba zadužena za nepravilnosti
Mladen Gregurović, dipl. iur. 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Andreja Križnik, bacc. med. techn. 

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu
Nadica Mesar, oec.

Vijeća i povjerenstva

Upravno vijeće
Vlasta Hubicki, dr. med. vet., predsjednica
Ema Javornik, mag. sanit. ing.
Damir Fridelj, dipl. iur.
Branko Fotivec, dr. med. spec. obit. med.
Vesna Glas, bacc. med. techn.

Stručno vijeće
prim. mr. sc. Gordana Prljević, dr. med. spec. obit.med., predsjednica
Tomislav Baica, dr. med., spec. neurolog,
Branko Fotivec, dr. med., spec. obit. med,
Zdravko Brlečić, dr. dent. med.,
dr. sc. Ružica Galović, mag. med. biochen., spec. med. biochem. i lab. med.
Jasna Gmajnički, dr. med.
Ivo Balenović, dr. med., spec. gin. i opst.,
Nevenka Radak, dr. med., spec. pedijatar,
Nevenka Jecl, bacc. med., techn.

Etičko povjerenstvo 
Nevenka Radak, dr. med., spec. pedijatar, predsjednica
Jelena Jelavić, dr. med. dent.,
Biserka Sviben, dipl. med. techn.,
Nenad Kovačić, odvjetnik,
Mladen Gregurović, dipl. iur.,

Povjerenstvo za lijekove 
Mira Mikuljan, mr. pharm., predsjednica
Višnja Prekalj Petrović, dr. med., spec. obit. med.
Dr. sc. Igor Repušić, dr. med. dent.
Biserka Sviben, dipl. med. techn.
Mladen Gregurović, dipl. iur.

Povjerenstvo za kvalitetu 
Martina Zaplatić, dipl. med. techn. , predsjednica
Martina Špoljar Petrupić, dr. med.
Zvonimir Friščić, dr. med. spec. radiolog
Ivan Mahmet, dr. med. dent.
Domagoj Benjak, dipl. iur.

Radničko vijeće
Vesna Glas, bacc. med. techn. – predsjednica
Vesna Miroić, bacc. med. techn.,
Mirica Kic, med. sr.
Valentina Glavač, bacc. med. techn. 
Bratković, bacc. med. techn.
Sanja Iveković, dent. tehn.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor
Ljubica Jurina, dr. med., spec. obit. med., predsjednica
Biserka Sviben, dipl. med. techn.
Damir Pušćenik

Koordinatori 

Koordinatori po ispostavama
Donja Stubica – Anita Sabolek – dr. med., spec. obit. med. 
Krapina – Zlata Smojić, dr. med. 
Klanjec – Angelina Tučić, dr. med., spec. obit.med
Pregrada – Ivanka Kolarić, dr. med., spec. obit. med. 
Zabok – Ljubica Jurina, dr.med., spec. obit. med. 
Zlatar – Janko Korpar, dr. med., spec. med. rada

Koordinator vozača
Damir Pušćenik

Glavne sestra  po ispostavama
Donja Stubica – Danijela Ljubić, bacc. med. techn.
Krapina – Nevenka Jecl, bacc. med. techn.
Klanjec – Vlatka Šoban, bacc. med. techn.
Pregrada – Gordana Špoljar, bacc. med. techn.
Zabok – Ksenija Horvat, bacc. med. techn.
Zlatar – Martina Zaplatić, bacc. med. techn.

Skip to content