Sanitetski prijevoz

Sanitetski prijevoz Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije čini 16 timova koji su raspoređeni u našim ispostavama.

Tim sanitetskog prijevoz uglavnom čine medicinska sestra / tehničar i vozač. Najveći broj timova za sanitetski prijevoz angažiran je u radne dane od 8:00 do 15:00 sati.

Svako vozilo za sanitetski prijevoz ima mobilni telefon i opremu za satelitsko praćenje putem GPS sustava.

Prijem poziva za sanitetski prijevoz obavljaju dispečeri, a zahtjev za sanitetski prijevoz prima se na temelju naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje nadležni liječnik.

Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz osigurane osobe sanitetskim vozilom. Sanitetski prijevoz može se pružiti osiguranim osobama do najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a koji ima ugovorenu i može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a ostvaruje ih na osnovi naloga za sanitetski prijevoz izdanog od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu.

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe, doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja ili ovlašteni doktor HZZO-a, sukladno općim aktima HZZO-a.

Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koja je nepokretna, teško pokretna i kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje i ovjerava izabrani doktor u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika, doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja, doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor privatne prakse kod kojeg se osigurana osoba liječi kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika prevozi u mjesto prebivališta, odnosno boravišta te kad se osigurana osoba premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove u drugu i ovlašteni doktor HZZO-a, odnosno liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a u slučaju prijevoza u inozemstvo ili povratka iz inozemstva u skladu s općima aktima HZZO-a.

Više o tome na linku

Dispečer Krapina

Sanitet po ispostavama

Skip to content