Osnovne upitu zaštite od korone

Upute za pacijente

www.koronavirus.hr

Službene stranice Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu

Prema naputcima HZJZ i nadležnih epidemioloških službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je uložiti napore u informiranje pučanstva primarno usmjereno na dva cilja. Prvi, kontrolirati ili eliminirati ulazak pacijenata s respiratornim simptomima unutar prostora doma zdravlja na način da pacijenti pričekaju svoj red ili u prostoru za izolaciju ili vani na otvorenom. Drugi, Smanjiti broj dolazaka kroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom pacijenata putem telefona.

Kako se zaštititi?

Kako ispravno prati ruke?

Skip to content