Opći podaci

Županijsko poglavarstvo na 31. sjednici održanoj 15. siječnja 2003. godine, donijelo je Odluku o spajanju domova zdravlja Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar u jedinstveni Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapini, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1. Dom zdravlja započeo je s radom 1. travnja 2003. godine. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije medicinski zbrinjava ukupno 129.160 stanovnika Krapinsko-zagorske županije.

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije organiziraju se
slijedeće organizacijske jedinice:

0
Ispostava
0
Lokacije rada
0
tima PZZ-a/SKZZ-a
> 0
zaposlenih

Djelatnosti Doma zdravlja krapinsko-zagorske županije obavljaju se po Ispostavama (lokacije bivših domova zdravlja): Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar, na 32 lokacije.

Broj timova koji obavljaju osnovnu djelatnost u sklopu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i u koncesiji:

Postotak ordinacija u sastavu doma zdravlja
Opća medicina
0%
Dentalna medicina
0%
Pedijatrija
0%
Ginekologija
0%

Akti

Skip to content