Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu DZ KZŽ) obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.dzkzz.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena je 02. kolovoza 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo DZ KZŽ i njegove stručne službe.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva DZ KZŽ možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje DZ KZŽ

  • telefonom na broj: +385 49 371-324
  • fax-om na broj: +385 49 301-418
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: domagoj.benjak@dzkzz.hr
  • poštom na adresu:
    Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
    Ulica Dr. Mirka Crkvenca 1
    49000 Krapina

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Skip to content