EU projekti

EU projekti

logo_EU_fondovi
Projekt #1

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Razdoblje provođenja

01. ožujka 2017. - 01. ožujka 2019. godine

 • Sažetak
 • Aktivnosti

Projektom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ poboljšati će se pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvesti 4 nove usluge za stanovnike
Krapinsko-zagorske županije.

Projekt će rezultirati smanjenjem upućivanja pacijenata u bolnice za minimalno 5% do 2023. godine.

 • Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme

 •  Edukacija liječnika

 •  Manji infrastrukturni zahvati

 •  Revizija projekta

 •  Promicanje horizontalnih načela

 • Promidžba i vidljivost

 • Upravljanje projektom i administracija

logo_poboljšanje usluge PZZ
Projekt #2

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Razdoblje provođenja

15. veljače 2018. – 15. kolovoza 2023.

 • Sažetak
 • Aktivnosti

Projektom se osigurava specijalističko usavršavanje za 5 liječnika u području obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, 1 iz ginekologije i 1 u području kliničke radiologije te na se taj način poboljšava pristup uslugama zdravstvene zaštite i hitne medicine u depriviranom području, odnosno osnažuje mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjuje broj lokacija s manjkom liječnika u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“

 • Aktivnosti specijalističkog usavršavanja

 • Promidžba i vidljivost

 •  Upravljanje projektom i administracija

Logo specijalizacija
Projekt #3

EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja

Razdoblje provođenja

11. veljače 2020. – 11. veljače 2021. godina

 • Sažetak
 • Aktivnosti

Projektni prijedlog usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete usluga zdravstvenih institucija s područja KZŽ u sferi kardiovaskularnog zdravlja i prevencije bolesti probavnog sustava. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjelovati će na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji danjeg razvoja bolesti.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1

 • Edukacija i usavršavanje zdravstvenih djelatnika partnerskih institucija

 • Studijska i edukativna putovanja

 • Organizacija i održavanje dva okrugla stola

logo EDUPREVENT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Skip to content