Ambulanta Zlatar

Radno vrijeme

prije podne: 07:00 - 14:30h, poslije podne: 13:00 - 20:30h

Koordinator ispostave

Janko Korpar, dr. med., spec. med. rada

Glavna sestra ispostave

Martina Zaplatić, bacc. med. techn.

Logo dežurstva
Dežurstva
Logo_radne_subote
Radne subote
Logo_zamjena_GO
Zamjene za GO
Opća / obiteljska medicina
Ordinacija obiteljske medicine
Janko Korpar, dr. med.

Liječnik: Janko Korpar, dr. med.
Medicinska sestra: Dragica Martinjak
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: parni datumi 
    – poslije podne: neparni datumi
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni:
Narudžba lijekova:

E-mail:

Telefon: 049/502-513

Ordinacija opće medicine
Marko Ferdelja, dr. med.

Liječnik: Marko Ferdelja, dr. med.
Medicinska sestra: Marija Soltić
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi 
    – poslije podne: parni datumi
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni: 
Narudžba lijekova:
049/440-013 (upute)
E-mail:
marko.ferdelja@dzkzz.hr
Telefon: 049/466-434

Ordinacija obiteljske medicine
Višnja Prekalj Petrović, dr. med. spec. obit. med.

Liječnik: Višnja Prekalj Petrović, dr. med. spec. obit. med.
Medicinska sestra: Mirica Borgudan
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi 
    – poslije podne: parni datumi
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni:
Narudžba lijekova:
049/440-013
E-mail:
ambulanta.zlatar@gmail.com
Telefon: 049/467-141

Dentalna zaštita
Ordinacija dentalne medicine
Sanja Loborec, dr. med. dent.

Liječnik: Sanja Loborec, dr. med. dent.
Medicinska sestra: Tatjana Pavlović
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: parni datumi
    – poslije podne: neparni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
sanja.loborec@dzkzz.hr
Telefon: 049/502-540

Ordinacija dentalne medicine
Luka Stojić, dr. dent. med.

Liječnik: Luka Stojić, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Ljiljana Hitrec
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi
    – poslije podne: parni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:

Telefon: 049/466-143

Ordinacija dentalne medicine
Danica Tomašković, dr. dent. med.

Liječnik: Danica Tomašković, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Brankica Kralj
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi
    – poslije podne: parni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:

Telefon: 049/467-086

Medicinsko-biokemijski laboratorij
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Liječnik: dr.sc. Ružica Galović, spec. med. biokem. i lab. med.
Medicinska sestra: Nevenka Bratković, Nevenka Grzelja, Davorka Jurinjak
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: PON – PET
    – poslije podne: –
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
laboratorij.zlatar@dzkzz.hr
Telefon: 049/500-369

Zdravstvena zaštita žena
Ambulanta za zdrav. zaštitu žena
Davor Franičević, dr. spec. opst. i gin.

Liječnik: Davor Franičević, dr. spec. opst. i gin.
Medicinska sestra: Štefica Jurki
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: PON i PET
    – poslije podne: UTO i ČET
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
gin.zlatar@dzkzz.hr
Telefon: 049/500-370

Specijalističke ordinacije
Specijalistička ortodonska ordinacija
Vlatka Fuchs Drčić, dr. dent. spec. ortodont

Liječnik: Vlatko Fuchs Drčić, dr. dent. spec. ortodont
Medicinska sestra:
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: UTO, ČET i PET 
    – poslije podne: PON i SRI (11:30-19:30)
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail: –
Telefon: 049/466-337

Zubotehnički laboratorij
Brankica Štrajbek, dentalni tehničar

Liječnik: Brankica Štrajbek, dentalni tehničar
Medicinska sestra:
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: PON – PET
    – poslije podne: –
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail: –

Telefon: 049/467-614

Patronaža

Patronažna sestra:  Ivona Herceg, bacc.med.tech.
Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
Radno vrijeme:
    – prije podne: PON – PET
    – poslije podne: //
Doktor/sestra na zamjeni: Anja Pečnik, bacc.med.tech.
E-mail:
patronaza.zlatar@dzkzz.hr                                           
Telefon: 049/466-616
Mobitel: 099/3590-957

Skip to content