Ambulanta Donja Stubica

Radno vrijeme

prije podne: 07:00 - 14:30h, poslije podne: 13:00 - 20:30h

Koordinator ispostave

Anita Sabolek, dr. med., spec. obiteljske medicine

Glavna sestra ispostave

Danijela Ljubić, bacc. med. techn.

Logo dežurstva
Dežurstva
Logo_radne_subote
Radne subote
Logo_zamjena_GO
Zamjene za GO
Opća / obiteljska medicina
Ordinacija obiteljske medicine
Anđelko Glivar, dr. med.

Liječnik: Anđelko Glivar, dr. med.
Medicinska sestra: Kata Šaban
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi 
    – poslije podne: parni datumi
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni:
Narudžba lijekova:
049/440-030
E-mail:
ordinacija@croastro.com
Telefon: 049/551-044

Ordinacija opće medicine
Marin Kovačić, dr. med.

Liječnik: Marin Kovačić, dr. med.
Medicinska sestra: Vesna Barić
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: UTO, ČET i PET 
    – poslije podne: PON i SRI
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni:
Narudžba lijekova:
049/440-031
E-mail: 
ordinacija.marinkovacic@gmail.com
Telefon:049/500-987

Ordinacija opće medicine
Lidija Šipek, dr. med.

Liječnik: Lidija Šipek, dr. med.
Medicinska sestra: Marija Vulinović
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: parni datumi 
    – poslije podne: neparni datumi
    – kućne posjete: 13:30-14:30h/19:30-20:30h
Doktor/sestra na zamjeni: 
Narudžba lijekova: 
049/440-037
E-mail: 
lidija.sipek@gmail.com
Telefon: 049/500-988

Dentalna zaštita
Ordinacija dentalne medicine
Hrvoje Medija, dr. dent. med.

Liječnik: Hrvoje Medija, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Marija Vlahović
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: neparni datumi
    – poslije podne: parni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
hrvojemedija@yahoo.com
Telefon: 049/286-445

Ordinacija dentalne medicine
Ana Klanjčić, dr. dent. med.

Liječnik: Ana Klanjčić, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Jadranka Totović
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: parni datumi
    – poslije podne: neparni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: Marta Pezić, dr. dent. med.
E-mail: ana.klanjcic@dzkzz.hr

Telefon: 049/286-423

Ordinacija dentalne medicine
Marija Salacan-Vuletić, dr. dent. med.

Liječnik: Marija Salacan-Vuletić, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Stanka Kovač
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: UTO, ČET i PET
    – poslije podne: PON, SRI
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail: –
Telefon: 049/502-277

Zdravstvena zaštita predškolske djece
Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Katarina Ilić, dr. med. spec. ped.

Liječnik: Katarina Ilić, dr. med. spec. ped.
Medicinska sestra: Zlatka Celjak
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: parni datumi
    – poslije podne: neparni datumi
Doktor/sestra na zamjeni: Irena Grgić, med. ses.
E-mail: ped.dstubica@dzkzz.hr
Telefon: 049/502-275

Zdravstvena zaštita žena
Ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena
Ivo Balenović, dr. spec. opst. i gin.

Liječnik: Ivo Balenović, dr. spec. opst. i gin.
Medicinska sestra: Anica Lukina
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: ČET 
    – poslije podne: PON
    – M. Bistrica – SRI
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
ivo.balenovic@dzkzz.hr; gin.donja-stubica@dzkzz.hr
Telefon: 049/286-255

Specijalističke ordinacije
Specijalistička psihijatrijska ambulanta
Vladimir Gašpar, dr. med. spec. psihijatar

Liječnik: Vladimir Gašpar, dr. med. spec. psihijatar
Medicinska sestra:
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: svaki drugi neparni PET
    – poslije podne: –
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail:
vladimir.gaspar@dzkzz.hr
Telefon: 049/286-208

Medicinsko-biokemijski laboratorij
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Liječnik: dr.sc. Ružica Galović, spec. med. biokem. i lab. med.
Medicinska sestra:
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: SRI 07:30 – 08:30, PET 08:15 – 09:00
    – poslije podne:  –
Doktor/sestra na zamjeni: –
E-mail: –

Telefon: 049/284-349

Patronaža

Patronažna sestra: Danijela Ljubić,  bacc.med.tech.
Adresa: Ulica Župana Vratislava 10, 49240 Donja Stubica
Radno vrijeme:
    – prije podne: PON – PET
    – poslije podne: //
E-mail: danijela.ljubic@dzkzz.hr
Telefon: 049/286-208
Mobitel:
 099/3964-723

Skip to content