Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

U sklopu projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, specijalizantici pedijatrije omogućeno je sudjelovanje na 15. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a koji se održao u Rovinju od 12. do 15. 10.2023. godine. Znanja stečena na Kongresu važna su za svakodnevni rad svakog pedijatra i zdravstvenog djelatnika, a obuhvaćaju široki spektar struke u različitim vidovima znanstvenog, stručnog i društvenog rada.

Skip to content