Otvorena vrata EU projekata

Naziv događanja: Mjerenje tlaka i šećera

Datum događanja: 30. Lipnja

Vrijeme događanja: 07:30-08:30

Naziv organizatora događanja: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Naziv projekata koji će biti predstavljeni: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Patronažna djelatnost će u svojim prostorijama u ambulantama vršiti kontrolu tlaka i šećera za zainteresirane, sa svrhom poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga u sferi obiteljske medicine i smanjenjem troškova dugotrajne njege. Pravodobnim prepoznavanjem potencijalnih bolesnika i intervencijom može se spriječiti razvoj manifestne bolesti te tako zaustaviti njezino napredovanje, sačuvati životni vijek i kvaliteta života.

Adrese na kojoj će se odvijati planirano događanje:

Ambulanta Zlatar,  I.G., Ul. Ante Kovačića 1, 49250, Zlatar

Ambulanta Lobor, Trg Svete Ane bb, 49253, Lobor

Ambulanta Donja Stubica, Ul. Župana Vratislava 10, 49240, Donja Stubica

Ambulanta Klanjec. rg Mira 9, 49290, Klanjec

Ambulanta Desinić, Taborgradska ul. 6, 49216, Desinić

Ambulanta Đurmanec, Đurmanec bb, 49225, Đurmanec

Ambulanta Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice

Ambulanta Krapina, Ul. Mirka Crkvenca 1, 49000, Krapina

Ambulanta Hum na Sutli, Hum na Sutli 160, 49231, Hum na Sutli

Ambulanta Sveti Križ Začretje, Trg Julija Lembergera 1, 49223 Sveti Križ Začretje

Ambulanta Bedekovčina, Jankovčica I 2, 49221 Bedekovčina

Ambulanta Gornja Stubica, Ul. Župana Vratislava 10, 49240, Donja Stubica

Skip to content