Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

U sklopu projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, omogućilo se specijalističko usavršavanje 11 doktora medicine na području Krapinsko-zagorske županije – 5 liječnika u području obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, 1 iz ginekologije i 1 u području kliničke radiologije. Krapinsko-zagorska županija bogatija je za 5 doktora specijalista, i to 4 specijalista iz obiteljske medicine i 1 doktora specijalista pedijatrije.

Skip to content