Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Slika: obavijest

Javno otvaranje ponuda pristiglih na ponovljeni javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije KLASA: 406-01/21-01/12 URBROJ: 2140-44-03-1-21-6, od 22. listopada 2021., objavljen dana 22. listopada 2021., na službenim mrežnim stranicama Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, provest će se dana 16. studenoga 2021. godine (utorak) u 9:00 sati, u zgradi Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije u Krapini, M. Crkvenca 1, ured ravnateljice.

Odluka

Skip to content