Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja krapinsko-zagorske županije

Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije nositelj je projekta pod nazivom Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije financiranog iz Europskog socijalnog fonda., kojemu je cilj poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama medicine na području Krapinsko – zagorske županije. Provođenje projekta započeto je 15. veljače 2018., a završetak projekta planiran je do 15. kolovoza 2023., a ukupna vrijednost iznosi 10.550.568,28 kuna iz Europski socijalni fond.

Ostvarenje cilja projekta omogućit će se provedbom specijalističkog usavršavanja ukupno 11 doktora medicine (5 liječnika u području obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, 1 iz ginekologije i 1 u području kliničke radiologije) s područja Krapinsko zagorske županije. Specijalizacijom doktora izravno će se doprinijeti većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama, te u konačnici kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije upravljat će rezultatima projekta te će se povećanjem broja specijalista osiguranih ovim projektom pripadajuće usluge i dalje razvijati i održavati s ciljem smanjenja upućivanja u bolnice. Tako će se istodobno osigurati, da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Tako, osiguranjem navedenih specijalizacija, zasnovano na izraženim kadrovskim potrebama, smanjit će vjerojatnost nastanka kadrovskih neravnoteža u sustavu Doma zdravlja KZŽ. Sve daljnje aktivnosti vezane za održivost projekta, a nakon njegovog završetka, financirat će se iz sredstava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, odnosno specijalisti će raditi u predviđenim timovima. S obzirom na ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Hrvatskoj, cilj je ovog projekta poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista, odnosno projekt izravno doprinosi većem broju medicinskih stručnjaka i boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama.

Izvor: Glas zagorja, broj 196

Skip to content