Poziv za sjednicu UV – 28.09.2020. godine

Temeljem članka 24. i 25. Statuta Doma zdravlja Krapinso-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07-2009. godine, te Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, sazivam 31. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za dan 28.09.2020. godine (ponedjeljak) u 14. sati koja će se održati u Pučkom otvorenom učilištu u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

Kompletan poziv s dnevnim redom sjednice preuzmite niže na linku.

Skip to content