Javni natječaj za prodaju nekretnine

SLIKA: JAVNI NATJEČAJ
Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, raspisuje se za prodaju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zlatar, k.o. Zlatar, zk. ul. br. 1193, k. č. br. 5, kuća br. 64 u mjesnoj Rudini površine 24 čhv i 86 m2, uknjižene u korist Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), a koja u naravi predstavlja kuću i dvorište u Zlataru, Trg slobode 11, upisanoj u Posjedovnom listu 1007 k.o. Zlatar. Kompletan natječaj je u nastavku na linku.
Skip to content