Projektom “Poboljšanje pristupa PZZ-u u DZKZŽ” osigurane 4 nove usluge

Projektom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ osigurane 4 nove usluge

Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ sa svrhom poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga u sferi obiteljske medicine, primarne pedijatrije, primarne ginekologije i dentalne medicine, stanovnicima Krapinsko-zagorske županije. Provedbom projekta omogućene su 4 nove usluge dijagnostičkih i terapeutskih postupaka: pedijatrijski i ginekološki ultrazvuk na jednoj lokaciji, spirometrija na 14 lokacija (21 aparat) i kolposkopija na 7 lokacija (8 aparata) na području Krapinsko- zagorske županije.  Do 2023. godine očekuje se smanjenje upućivanja krajnjih korisnika na preglede u bolnicu, odnosno broj uputnica za 5%.

Nabavom i instalacijom opreme osigurane su 4 nove usluge i to :

Pedijatrijski i ginekološki UZV u Specijalističkoj ambulanti u Krapini

Spirometrija u ambulantama u Gornjoj Stubici, Stubičkim Toplicama, Oroslavju, Zaboku, Krapinskim Toplicama, Desiniću, Humu na Sutli, Zagorskim Selima, Zlataru, Zlatar Bistrici, Konjščini, Loboru, Petrovskom

Kolposkopija – Ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena Pregrada, Donja Stubica, Zabok (2 kom), Zlatar, Klanjec, Krapina, Hum na Sutli

CTG aparat – Ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena Pregrada, Donja Stubica, Zabok (2 kom), Zlatar, Klanjec, Krapina, Hum na Sutli

Nabava 319 komada opreme kroz projekt odnosi se na opremanje specijalističkih pedijatrijskih ordinacija, RTG kabineta, ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena, ambulante opće / obiteljske medicine, specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu te ordinacije dentalne medicine na ukupno više od 20 lokacija (Krapini, Zlataru, Pregradi, Donjoj Stubici, Gornjoj Stubici, Stubičkim Toplicama, Oroslavju, Zaboku, Krapinskim Tolicama, Desiniću, Humu na Sutli, Zagorskim Selima, Zlatar Bistrici, Konjščini, Loboru, Petrovskom, Klanjcu, Bedekovčini, Svetom Križu Začretje, Novi Golubovec, Marija Bistrica, Budinščina, Mihovljanu). Planirana oprema uključuje i onu koja je prilagođena osobama s invaliditetom, potom opremu s performansama koje značajno smanjuju utjecaj zračenja te onu energetski učinkovitu.

Skip to content