Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

 • Slika_01.jpg
 • Slika_02.jpg
 • Slika_03.jpg
 • Slika_04.jpg
 • Slika_05.jpg
 • Slika_06.jpg
 • Slika_07.jpg
 • Slika_08.jpg
 • Slika_09.jpg
 • Slika_10.jpg
 • Slika_11.jpg
 • Slika_12.jpg
 • Slika_13.jpg
 • Slika_14.jpg
 • Slika_15.jpg
 • Slika_16.JPG
 • Slika_17.JPG

Na inicijativu patronažne sestre Zrinke Hriberski, a u organizaciji udruge: "Grofovija Konjski", dana 19.10.17., četvrtak, u prostorijama općine Konjščina, održati će se edukacijska radionica: "važnost preventivnih pregleda i samopregleda dojki".

Udruga Grofovija Konjski i patronažna sestra održale su edukativnu radionicu: "Važnost preventivnih pregleda i samopregleda dojki" hvala na suradnji, dolasku i druženju. 

konjscina konjscina

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna patronažne sestre Doma zdravlja Donja Stubica organizirale su posjet djece iz dj. vrtića Bubamara i upoznali ih sa radom pedijatrijske ambulante i Hitne med. pomoći.

 stubica stubica stubica stubica stubica stubica stubica stubica

Održana je radionica u dječjem vrtiću Klanjec.

 klanjec klanjec klanjec

 klanjec