Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

2017. godina

 

PLANOVI

preuzmi 2017_1_Izmjena_Plana_nabave.pdf (248k)

preuzmi   2017_Plan_nabave.pdf (98k) 

preuzmi  2017_Financijski_Plan.pdf (140k)

preuzmi 2017_1_Izmjena_Proracuna_prihodi.pdf (210k)

preuzmi 2017_1_Izmjena_Proracuna_rashodi.pdf (271k)

 

IZVJEŠĆA

preuzmi    Referentna strana (90k) 

preuzmi    Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (191k) 

preuzmi    Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (136k) 

preuzmi    Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (598k) 

preuzmi    Izvještaj o obvezama (243k) 

preuzmi    Bilanca (264k) 

 

 

 

2016. godina

 

PLANOVI

preuzmi   2016_2_Izmjena_Plana_nabave.pdf (1.5 Mb) 

preuzmi   2016_1_Izmjena_Plana_nabave.pdf (1.6 Mb) 

preuzmi   Plan nabave za 2016.pdf (98k) 

 

preuzmi   2016_2_Izmjena_Financijskog_plana.pdf (1.0 Mb) 

preuzmi   2016_1_Izmjena_Financijskog_plana.pdf (0.8 Mb) 

preuzmi  Financijski plan 2016.pdf (140k)

 

IZVIJEŠĆA

preuzmi   Referentna strana (59k)

preuzmi   Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (82k)

preuzmi   Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (71k)

preuzmi   Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (160k)

preuzmi   Izvještaj o obvezama (77k)

preuzmi   Bilanca (91k)

 

 

 

2015. godina

 

PLANOVI

preuzmi   Financijski plan za 2015.pdf (240k)

 

 

IZVIJEŠĆA

preuzmi   Referentna strana (59k)

preuzmi   Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (82k)

preuzmi   Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (71k)

preuzmi   Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (160k)

preuzmi   Izvještaj o obvezama (77k)

preuzmi   Bilanca (91k)